verzia pre tlač poslať na email
Fenomenologická estetika na KF FF TU v Trnave 19.03.2017

Fenomenologická estetika na KF FF TU v Trnave

Slovensko-poľská spolupráca v ekonomickom vzdelávaní 16.03.2017

Vedenie a študenti Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre sa zúčastnili na otvorení letného semestra na univerzite v Krakove.

3. ročník filozofickej konferencie Hereditas na FF TU v Trnave 16.03.2017

V dňoch 10. -11.marca 2017 sa na Katedre filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (miestnosť 1A1) uskutočnil 3. ročník medzinárodnej študentskej filozofickej konferencie HEREDITAS 2017.

Prednášky profesorov z Berkeley na Trnavskej Univerzite 16.03.2017

Katedra filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej Univerzity v Trnave a Centrum fenomenologických štúdií privítajú dňa 17.3.2017 na Trnavskej univerzite vzácnych hostí z Berkeley (USA)

Budúcnosť sveta 15.03.2017

2. ročník výtvarnej súťaže pre žiakov základných škôl.


HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214

3. ročník filozofickej konferencie Hereditas na FF TU v Trnave

16.03.2017

V dňoch 10. -11.marca 2017 sa na Katedre filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (miestnosť 1A1) uskutočnil 3. ročník medzinárodnej študentskej filozofickej konferencie HEREDITAS 2017. Na konferenci vystúpili študenti všetkých stupňov vysokoškolského vzdelávania z českých a slovenských univerzít (Karlova univerzita Praha, MU Brno, Ostravská univerzita, Univerzita Pardubice, UMB Banská Bystrica, UPJŠ Košice, SAV Bratislava, UCM Trnava a Trnavská univerzita v Trnave), ktorí pred tvárami svojich kolegov a pedagógov viedli diskusie o súčasných otázkach etiky, spoločnosti, spravodlivosti a normativity, ale aj klasických problémoch z dejín filozofie. Podujatie tak prispelo k prehlbovaniu spolupráce medzi filozofickými pracoviskami a rozvíjaniu kritického dialógu aj o aktuálnych problémoch radikalizujúcej sa spoločnosti.

Meno: Andrej Démuth
E-mail: filozof@truni.sk