verzia pre tlač poslať na email
Galakoncert ku Dňu výskumu rakoviny 13.03.2017

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan sa zúčastnil na Galakoncerte ku Dňu výskumu rakoviny, ktorý organizovala Nadácia Výskum rakoviny.

Minister Peter Plavčan prijal prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie 08.03.2017

Prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) a rektora Technickej univerzity vo Zvolene Rudolfa Kropila prijal dnes minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan.

Výskumná agentúra začala zazmluvňovať tzv. fázované projekty 07.03.2017

Koncom februára 2017 začala Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie uzatvárať zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) v rámci výzvy na fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza) pre rozvinutejší región (kód OPVaI-VA/DP/2016/2.1.1-02) s celkovou alokáciou 5,9 milióna eur na výzvu.

Minister školstva Peter Plavčan navštívil veľtrh príležitostí Profesia Days 03.03.2017

Možnosť porozprávať sa so zamestnávateľmi, študentmi i zástupcami vysokých škôl dnes využil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan na veľtrhu príležitostí Profesia days v bratislavskej Inchebe.

Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová zastupovala SR na Európskych regionálnych konzultáciách k vzdelávaniu 01.03.2017

Otvorené vzdelávacie zdroje v rámci Agendy 2030 či voľný prístup k výsledkom výskumu boli témami príspevku štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľgy Nachtmannovej na Európskych regionálnych konzultáciách k vzdelávaniu, ktoré sa uskutočnili v dňoch 23. – 25. februára 2017 vo Vallette, hlavnom meste Malty. Podujatie sa konalo ako súčasť 2. Svetového kongresu otvorených vzdelávacích zdrojov.


HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214

Galakoncert ku Dňu výskumu rakoviny

13.03.2017

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan sa zúčastnil  na Galakoncerte ku Dňu výskumu rakoviny, ktorý organizovala Nadácia Výskum rakoviny. Podujatie sa uskutočnilo v kúpeľnom meste Bojnice pod záštitou primátora Františka Táma.
„Vysoko oceňujem edukačno-popularizačné aktivity Nadácie Výskum rakoviny a Ústavu experimentálnej onkológie BMC SAV zamerané na žiakov gymnázií. Vnímam ich ako vítané a efektívne spojenie osvety v oblasti prevencie onkologických ochorení a súčasne popularizácie ich výskumu ako jednej z možných ciest kariérneho uplatnenia sa mladých ľudí,“ uviedol vo svojom príhovore minister Plavčan.
Bohatý program obohatila spevom  Belinda Sandiová, hrou na gitare Zuzana Bednárová, akordeónový orchester Akordeonika a taktiež tenorista Miroslav Sýkora. Zazneli klasické skladby rôznych období (G. F. Händel, F. G. Lorca), operné árie a zbory (G. Puccini, G. Verdi, G. Rossini), ale aj populárne piesne slovenských a svetových autorov.  Súčasťou programu bolo  vyhodnotenie účastníkov 7. ročníka vedeckých dielní – onkológia z radov poslucháčov-študentov aj lektorov-prednášateľov.