verzia pre tlač poslať na email
Fenomenologická estetika na KF FF TU v Trnave 19.03.2017

Fenomenologická estetika na KF FF TU v Trnave

Slovensko-poľská spolupráca v ekonomickom vzdelávaní 16.03.2017

Vedenie a študenti Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre sa zúčastnili na otvorení letného semestra na univerzite v Krakove.

3. ročník filozofickej konferencie Hereditas na FF TU v Trnave 16.03.2017

V dňoch 10. -11.marca 2017 sa na Katedre filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (miestnosť 1A1) uskutočnil 3. ročník medzinárodnej študentskej filozofickej konferencie HEREDITAS 2017.

Prednášky profesorov z Berkeley na Trnavskej Univerzite 16.03.2017

Katedra filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej Univerzity v Trnave a Centrum fenomenologických štúdií privítajú dňa 17.3.2017 na Trnavskej univerzite vzácnych hostí z Berkeley (USA)

Budúcnosť sveta 15.03.2017

2. ročník výtvarnej súťaže pre žiakov základných škôl.


HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214

Slovensko-poľská spolupráca v ekonomickom vzdelávaní

16.03.2017

Vedenie a študenti Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre sa zúčastnili na otvorení letného semestra na univerzite v Krakove.

Na Fakulte poľnohospodárstva a ekonomiky Poľnohospodárskej univerzity v Krakove, Poľsko, 27. februára slávnostne otvorili štúdium v letnom semestri 2016/2017. Zúčastnili sa na ňom aj predstavitelia a študenti Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Dôvodom bolo, že na základe Zmluvy o medziuniverzitnej spolupráci medzi Fakultou poľnohospodárstva a ekonomiky (FPE) Poľnohospodárskou univerzitou v Krakove a Fakultou ekonomiky a manažmentu (FEM) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre, bolo v akademickom roku 2016/2017 prvýkrát otvorené štúdium v študijnom programe Medzinárodný študijný program dvojitých diplomov - ekonomika podniku. Magisterské štúdium študenti absolvujú počas dvoch zimných semestrov na FEM SPU v Nitre a dvoch letných semestrov na FPE v Krakove. Štátna záverečná skúška sa bude konať pred medzinárodnou štátnou skúšobnou komisiou na FEM SPU v Nitre a po splnení požiadaviek počas štúdia študijného programu SPU udelí študentom na inžinierskom stupni štúdia titul  Ing. v študijnom programe ekonomika podniku a Poľnohospodárska univerzita v Krakove udelí študentom titul Mgr. na magisterskom stupni štúdia v študijnom programe ekonomika podniku.

V uvedenom študijnom programe začali počas zimného semestra akademického roka 2016/2017 študovať dve študentky FPE PU v Krakove - Marta Beata Banazsek a Anna Piotrowska, spolu so študentmi z SPU v Nitre - Leou Lenickou, Veronikou Kuricovou, Nikolou Kopáčovou a Dáriusom Polákom.elenka-krakov-r415_res.jpg

Dekanka Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre prof. Elena Horská (tretie sprava) so študentmi medzinárodného študijného programu ekonomika podniku

Na slávnostnom otvorení letného semestra sa zúčastnil rektor PU v Krakove prof.  Włodzimierz Sady, ktorý sa poďakoval SPU v Nitre za podporu myšlienky dvojitých, resp. spoločných študijných programov a Fakulte ekonomiky a manažmentu v zastúpení dekanky prof. Eleny Horskej za prípravu a realizáciu štúdia v uvedenom študijnom programe. Slávnostnú atmosféru otvorenia umocnil svojou prítomnosťou generálny konzul Slovenskej republiky v Poľsku Ivan Škorupa. Slová uznania o spolupráci medzi oboma poľnohospodárskymi univerzitami vyjadril prodekan FPE PU v Krakove a koordinátor pre štúdium študijného programu dvojitých diplomov Dr. hab. Eng. Andrej Krasnodębski, ako aj prof. Janusz Zmija, bývalý rektor PU. Obaja vo svojom vystúpení zdôraznili význam dlhodobej spolupráce medzi Nitrou a Krakovom, prvé zámery využiť vyšehradskú dimenziu vo vzdelávaní, ktorú naštartoval ešte prof. Peter Bielik, rektor SPU, vtedy ako dekan FEM. Práve vyšehradská dimenzia je to, čo dáva programu špecifický charakter, využíva nadštandardné vzťahy medzi univerzitami a pripravuje študentov pre budúcu kariéru v medzinárodnom prostredí.

Na stretnutí sa okrem súčasných študentov zo Slovenska a Poľska zúčastnili aj budúci študenti, ktorí si navzájom vymenili poznatky o štúdiu – prečo sa rozhodli študovať v danom študijnom programe, akú mali motiváciu, čo od štúdia očakávajú, ale aj cenné informácie, ktoré získali počas svojich študijných ciest v Rakúsku v rámci exkurzie v čokoládovej manufaktúre Zotter a v Maďarsku na Univerzite v Šoporni a Budapešti. A samozrejme, informovali sa aj o možnostiach študentského života, ktoré poskytuje Nitra.Zdroj: http://tlacovespravy.sme.sk/ts/7473/slovensko-polska-spolupraca-v-ekonomickom-vzdelavani/