verzia pre tlač poslať na email
Galakoncert ku Dňu výskumu rakoviny 13.03.2017

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan sa zúčastnil na Galakoncerte ku Dňu výskumu rakoviny, ktorý organizovala Nadácia Výskum rakoviny.

Minister Peter Plavčan prijal prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie 08.03.2017

Prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) a rektora Technickej univerzity vo Zvolene Rudolfa Kropila prijal dnes minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan.

Výskumná agentúra začala zazmluvňovať tzv. fázované projekty 07.03.2017

Koncom februára 2017 začala Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie uzatvárať zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) v rámci výzvy na fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza) pre rozvinutejší región (kód OPVaI-VA/DP/2016/2.1.1-02) s celkovou alokáciou 5,9 milióna eur na výzvu.

Minister školstva Peter Plavčan navštívil veľtrh príležitostí Profesia Days 03.03.2017

Možnosť porozprávať sa so zamestnávateľmi, študentmi i zástupcami vysokých škôl dnes využil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan na veľtrhu príležitostí Profesia days v bratislavskej Inchebe.

Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová zastupovala SR na Európskych regionálnych konzultáciách k vzdelávaniu 01.03.2017

Otvorené vzdelávacie zdroje v rámci Agendy 2030 či voľný prístup k výsledkom výskumu boli témami príspevku štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľgy Nachtmannovej na Európskych regionálnych konzultáciách k vzdelávaniu, ktoré sa uskutočnili v dňoch 23. – 25. februára 2017 vo Vallette, hlavnom meste Malty. Podujatie sa konalo ako súčasť 2. Svetového kongresu otvorených vzdelávacích zdrojov.


HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214

Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová zastupovala SR na Európskych regionálnych konzultáciách k vzdelávaniu

01.03.2017

Otvorené vzdelávacie zdroje v rámci Agendy 2030 či voľný prístup k výsledkom výskumu boli témami príspevku štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľgy Nachtmannovej na Európskych regionálnych konzultáciách k vzdelávaniu, ktoré sa uskutočnili v dňoch 23. – 25. februára 2017 vo Vallette, hlavnom meste Malty. Podujatie sa konalo ako súčasť 2. Svetového kongresu otvorených vzdelávacích zdrojov.
Štátna tajomníčka sa prihovorila účastníkom konzultácií a vyjadrila za Slovenskú republiku podporu potenciálu otvorených vzdelávacích zdrojov pre dosiahnutie kvalitného vzdelania pre všetkých v kontexte Agendy 2030. V tej súvislosti vyzdvihla spoluprácu s expertmi organizácie UNESCO v oblasti otvorených vzdelávacích zdrojov pre presadzovanie mieru, trvalo udržateľného sociálneho a hospodárskeho rozvoja a medzikultúrneho dialógu prostredníctvom vzdelávania.
Oľga Nachtmannová taktiež podporila Slovinsko, hostiteľskú krajinu 2. Svetového kongresu pre otvorené vzdelávacie zdroje (september 2017), v príprave dohovoru zabezpečujúceho lepšie využitie vzdelávacích zdrojov vo svete pre zvýšenie úrovne vzdelanosti a vyjadrila presvedčenie, že zdieľanie vzdelávacích zdrojov je nákladovo efektívne a je prostriedkom zabezpečenia moderného vzdelávania pre 21. storočie.
Prítomných expertov a zástupcov zúčastnených krajín ďalej informovala, že otvorený prístup k výsledkom výskumov a otvorených vzdelávacích zdrojov je súčasťou akčného plánu vlády Slovenskej republiky v rámci iniciatívy Otvoreného vládnutia.
V neposlednom rade boli konzultácie vhodnou príležitosťou i pre diskusie s expertmi organizácie UNESCO, ktorá poskytuje záštitu pre vzdelávací systém v rámci OSN.