verzia pre tlač poslať na email
Fenomenologická estetika na KF FF TU v Trnave 19.03.2017

Fenomenologická estetika na KF FF TU v Trnave

Slovensko-poľská spolupráca v ekonomickom vzdelávaní 16.03.2017

Vedenie a študenti Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre sa zúčastnili na otvorení letného semestra na univerzite v Krakove.

3. ročník filozofickej konferencie Hereditas na FF TU v Trnave 16.03.2017

V dňoch 10. -11.marca 2017 sa na Katedre filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (miestnosť 1A1) uskutočnil 3. ročník medzinárodnej študentskej filozofickej konferencie HEREDITAS 2017.

Prednášky profesorov z Berkeley na Trnavskej Univerzite 16.03.2017

Katedra filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej Univerzity v Trnave a Centrum fenomenologických štúdií privítajú dňa 17.3.2017 na Trnavskej univerzite vzácnych hostí z Berkeley (USA)

Budúcnosť sveta 15.03.2017

2. ročník výtvarnej súťaže pre žiakov základných škôl.


HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214

Dotazník

Vážená respondentka, vážený respondent!

V rámci projektu Portál vysokých škôl chceme spoznať Vaše skúsenosti pri práci s portálom, Vaše názory, pripomienky a návrhy na jeho skvalitnenie. Z tohto dôvodu Vám predkladáme dotazník, ktorého cieľom je zlepšenie prístupu k informáciám o vysokých školách, skvalitnenie a inovácia ďalších súvisiacich modulov. Za účelom získania presných a objektívnych informácií na túto tému Vás prosíme, aby ste odpovedali pravdivo. Dotazník je anonymný. Vyplnenie dotazníka zaberie približne 5 minút Vášho času.

Informácie o respondentovi:
Názorové otázky na Portál vysokých škôl www.portalvs.sk:

4. Ako hodnotíte portál VŠ - www.portalvs.sk z nasledovných hľadísk?
  výborná veľmi dobrá dobrá uspokojivá zlá
5. Využili ste počas svojej práce na Portáli VŠ nasledovné elektronické podpory používateľa (HelpDesk – podpora používateľa)?
6. Ak ste využili elektronické podpory používateľa, ako ste boli s nimi spokojný?
  veľmi čiastočne vôbec

19. V prípade kontaktovania HELPDESKU ste boli spokojný:
  veľmi čiastočne vôbec

22. Ak áno, aký typ platenej reklamy by ste uvítali na Portáli VŠ? (možnosť viacerých odpovedí)