verzia pre tlač poslať na email
Dodatočné prijímacie konanie na Fakultu múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici 20.03.2017

Dodatočné prijímacie konanie na akademický rok 2017/2018 (bakalárske štúdium)

Slovenskí inžinieri môžu premeniť svoj titul na európsky 20.03.2017

Zo slovenských inžinierov sa môžu stať euroinžinieri.

Katolícka univerzita organizuje súťaž na európsku tému 20.03.2017

V utorok 21. marca sa na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutoční súťaž v písaní esejí s názvom „Moja Európa“, ktorá je určená pre študentov 3. a 4. ročníka stredných škôl.

Deň otvorených dverí Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove 16.03.2017

Deň otvorených dverí Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove

Predĺžený termín podania prihlášky na FZ SZU 16.03.2017

Predĺžený termín podania prihlášky na Fakultu zdravotníctva, Banská Bystrica


HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214

Elektronická prihláška na VŠ

Elektronizácia prihlasovania na vysoké školy


Centrálny rozvojový projekt, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Účel projektu:
Splnenie Uznesenia vlády číslo 677 z 15. 8. 2007, v ktorom vláda SR schválila návrh Elektronizácie prihlasovania na vysoké školy - Štúdia uskutočniteľnosti ako súčasť cestovnej mapy zavádzania elektronických služieb verejnej správy.

Na základe schválenia uvedeného materiálu vznikla požiadavka na vypracovanie projektu Elektronizácia prihlasovania na vysoké školy, ktorý sa zaoberá možnosťou zavedenia služby centrálneho elektronického prihlasovania uchádzačov o štúdium na vysokej škole na všetky stupne štúdia s využívaním prostriedkov informačných a komunikačných technológií z prostredia Portálu vysokých škôl.

V roku 2009 bola spustená Pilotná prevádzka, ktorá sa bude týkat 3 vysokých škôl a 10 stredných škôl. Viac informácií nájdete priamo na stránke projektu http://www.prihlaskavs.sk

Dôležité informácie pre uchádzačov


Cieľ vyplývajúci z uznesenia vlády:

Navrhnúť systém na zavedenie centrálnej elektronickej prihlášky na vysoké školy, ktorý

Ciele centrálneho elektronického prihlasovania na VŠ:

Hlavné výhody centrálneho spracovania z Portálu VŠ

(výhody pre uchádzača, výhody pre vysoké školy):