verzia pre tlač poslať na email

Vysoká škola:
Kategória: kompletná elektronická učebnica
e-kurz
e-objekt
sklad e-materiálov
prevažne testovanie
iné

Ste organizátorom elektronického vzdelávacieho kurzu a máte záujem pridať ho do databázy kurzov na Portál VŠ?

Pridať kurz

HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214

Prehľad kurzov

jednoduché zobrazenie | rozšírené zobrazenie

Modul eVzdelávanie vznikol za účelom evidencie vysokoškolských e-kurzov a e-objektov. Bude dávať prehľad, čo na slovenských VŠ existuje v oblasti e-vzdelávania.

Modul je určený najmä pre učiteľov VŠ, aby získali prehľad, ktoré kurzy a v akom rozsahu sú na slovenských VŠ vyvinuté, aby mohli nadviazať spoluprácu s autormi týchto kurzov, aby sa predchádzalo zbytočnej práci – tvorbe duplicít kurzov, ak už bol kurz s určitou témou vyvinutý, ak je ho možné použiť v študijnom programe alebo ako ďalšiu podporu výučby. Modul môže slúžiť aj na možný výber gestorov predmetov s už pripravenou podporou výučby. Modul je určený aj študentom všetkých stupňov štúdia, ktorí si môžu takouto formou nájsť ďalšie zdroje pre štúdium, nakoľko dosť kurzov, resp. objektov je voľne prístupných, resp. ich je možné študovať na diaľku.

Počet záznamov: 35

Názov kurzu Škola Autor
Aplikovaný interiérový dizajn SPU Ing. Dagmar Hillová, PhD.
Applied English Lexicology SPU Katarína Veselá
Databázové systémy UKF Martin Drlík
DynEd - dynamické vzdelávanie angličtiny DynEd
Ekonometria SPU Martina Majorová
Hodnotenie a oceňovanie drevín SPU Ing. Marcel Raček,PhD.
Modul 5: Databázový systém (MS Access) UKF Martin Cápay
Martin Drlík
MOODLE - začíname s novým kurzom SPU Ing. Ľubica Šemeláková
Moodle KI UKF UKF Martin Cápay
Numerická matematika UKF Mgr. Martin Vozár, PhD.

Stránka 1 z 4: 1 2 3 4 » »»

Pokiaľ máte záujem o automatické preberanie obsahu z portálu v podobe výmenných formátov XML, kontaktujte nás na portalvs@portalvs.sk