verzia pre tlač poslať na email

Sprievodca výberom vysokej školy

  • Kde a čo študovať?
  • Čo mi prinesie štúdium na vybranom odbore?
Spustiť sprievodcu

HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214

Poplatky

Filter
   
     
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný program Poplatok za štandardné štúdium Poplatok za nadštandardné štúdium Poplatok za papierovú prihlášku Poplatok za elektronickú prihlášku
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
všeobecné lekárstvo
spojený 1. a 2. stupeň, D
0 € 1600 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
zubné lekárstvo
spojený 1. a 2. stupeň, D
0 € 1600 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
hygiena
3. stupeň, D
0 € 1000 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
hygiena
3. stupeň, E
200 € 0 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
chirurgia
3. stupeň, D
0 € 1000 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
chirurgia
3. stupeň, E
200 € 0 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
klinická farmakológia
3. stupeň, D
0 € 1000 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
klinická farmakológia
3. stupeň, E
200 € 0 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
neurológia
3. stupeň, D
0 € 1000 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
neurológia
3. stupeň, E
200 € 0 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
normálna a patologická fyziológia
3. stupeň, D
0 € 1000 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
normálna a patologická fyziológia
3. stupeň, E
200 € 0 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
oftalmológia
3. stupeň, D
0 € 1000 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
oftalmológia
3. stupeň, E
200 € 0 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
onkológia
3. stupeň, D
0 € 1000 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
onkológia
3. stupeň, E
200 € 0 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
otorinolaryngológia
3. stupeň, D
0 € 1000 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
otorinolaryngológia
3. stupeň, E
200 € 0 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
patologická anatómia a súdne lekárstvo
3. stupeň, D
0 € 1000 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
patologická anatómia a súdne lekárstvo
3. stupeň, E
200 € 0 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
pediatria
3. stupeň, D
0 € 1000 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
pediatria
3. stupeň, E
200 € 0 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
psychiatria
3. stupeň, D
0 € 1000 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
psychiatria
3. stupeň, E
0 € 1000 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
röntgenológia a rádiológia
3. stupeň, D
0 € 1000 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
röntgenológia a rádiológia
3. stupeň, E
200 € 0 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
urológia
3. stupeň, D
0 € 1000 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
urológia
3. stupeň, E
200 € 0 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
vnútorné choroby
3. stupeň, D
0 € 1000 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
vnútorné choroby
3. stupeň, E
200 € 0 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
zubné lekárstvo
3. stupeň, D
0 € 1000 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
zubné lekárstvo
3. stupeň, E
200 € 0 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
právo
1. stupeň, D
0 € 0 € 0 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
právo
1. stupeň, E
485 € 0 € 0 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
právo
2. stupeň, D
0 € 0 € 0 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
právo
2. stupeň, E
645 € 0 € 0 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
občianske právo
3. stupeň, D
0 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
občianske právo
3. stupeň, E
0 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
obchodné a finančné právo
3. stupeň, D
0 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
obchodné a finančné právo
3. stupeň, E
0 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
správne právo
3. stupeň, D
0 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
správne právo
3. stupeň, E
0 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
teória a dejiny štátu a práva
3. stupeň, D
0 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
teória a dejiny štátu a práva
3. stupeň, E
0 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
andragogika
1. stupeň, D
0 € 1400 € 45 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň, D
0 € 1400 € 45 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
arabský jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň, D
0 € 1400 € 45 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
archeológia
1. stupeň, D
0 € 1400 € 45 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
archívnictvo
1. stupeň, D
0 € 1400 € 45 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
bulharský jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň, D
0 € 1400 € 45 € 40 €

Stránka 1 z 66: 1 2 3 4 5 6 7 8» »»

Sumy uvedené šedou farbou nie sú aktualizované pre nasledujúci akademický rok (2020/2021).
* Pri dennej forme je štúdium na verejných a štátnych vysokých školách bezplatné. Poplatok za štúdium je vyberaný pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia študijného programu alebo pri súbežnom štúdiu.