verzia pre tlač poslať na email
Meno:

Krstné meno autora dokumentu (systém rozoznáva diakritiku)

Priezvisko:

Priezvisko autora dokumentu (systém rozoznáva diakritiku)

Názov:

Názov dokumentu (príspevku), prípadne časť názvu

Centrálny register Evidencie publikačnej činnosti

Projekt riešený ako Centrálny register evidencie publikačnej činnosti (CREPČ) je riešený odroku 2007. Počas jeho riešenia boli vytvorené základné pravidlá pre zber údajov o publikačnejčinnosti verejných vysokých škôl v SR a implementovaný informačný systém pre ich evidenciu (www.crepc.sk).

Centrálny register EPC

Meno
Priezvisko
Názov