verzia pre tlač poslať na email
Fenomenologická estetika na KF FF TU v Trnave 19.03.2017

Fenomenologická estetika na KF FF TU v Trnave

Slovensko-poľská spolupráca v ekonomickom vzdelávaní 16.03.2017

Vedenie a študenti Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre sa zúčastnili na otvorení letného semestra na univerzite v Krakove.

3. ročník filozofickej konferencie Hereditas na FF TU v Trnave 16.03.2017

V dňoch 10. -11.marca 2017 sa na Katedre filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (miestnosť 1A1) uskutočnil 3. ročník medzinárodnej študentskej filozofickej konferencie HEREDITAS 2017.

Prednášky profesorov z Berkeley na Trnavskej Univerzite 16.03.2017

Katedra filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej Univerzity v Trnave a Centrum fenomenologických štúdií privítajú dňa 17.3.2017 na Trnavskej univerzite vzácnych hostí z Berkeley (USA)

Budúcnosť sveta 15.03.2017

2. ročník výtvarnej súťaže pre žiakov základných škôl.


HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214

FIS SOFIA

Finančné riadenie 26.1.2011

01 Informácia o aktuálnom stave projektu SOFIA2 (pdf, 361kB)

02 Pripravované vlastnosti 3. etapy SOFIA2 (pdf, 409kB)

03-04 Skúsenosti zo zahraničia a kalkulácie uplných nákladov (pdf, 696kB)

05 Interné výkonové ukazovatele univerzity (pdf, 369kB)

06 Integrácia externých aplikácií s FIS SOFIA (pdf, 449kB)

07 Nástroje dátového skladu a analytického reportingu (pdf, 1,9MB)

08 Pripravované analytické reporty pre univerzity (ppsx, 148kB)

09 Aplikácia pre riadenie projektov - námet pre FIS SOFIA (pps, 1,9MB)

10 Výnosové a nákladové plánovanie - aký nástroj školy potrebujú (pdf, 269kB)

11-12 Kompetenčné centrum a riešenie zverejňovania zmlúv na WEBe (pdf, 308kB)