verzia pre tlač poslať na email
HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214

Sprievodca výberom vysokej školy

Sprievodca výberom vysokej školy predstavuje pre Vás uľahčenie si výberu a získanie základných informácií o vysokej škole. Je to veľmi jednoduché a potrebné sú iba tri kroky.

V prvom kroku si vyberiete aký stupeň chcete ísť študovať, vyberiete si formu štúdia, v ktorom kraji chcete študovať a niektorú skupinu z odborov, o ktoré máte záujem. Je možné označenie aj viacerých možností. V prípade ak neoznačíte ani jednu z možností výberu, sprievodca Vás upozorní na neoznačenú časť. Po Vašom výbere konkrétnych možností je potrebné kliknúť na tlačidlo ďalej.

1. krok

2. krok

3. krok

Vyberte si stupeň

Vyberte si formu

Vyberte si kraj

Zvoľte kraj kliknutím naň

Trenčiansky kraj Žilinský kraj Prešovský kraj Košický kraj Bansko-Bystrický kraj Nitriansky kraj Trnavský kraj Bratislavký kraj
Mapa slovenska

Vyberte si skupinu odborov

učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy

humanitné vedy, umenie

spoločenské a behaviorálne vedy, žurnalistika a informácie, ekonómia a manažment, právo

vedy o neživej prírode, vedy o živej prírode, ekologické a environmentálne vedy

architektúra a staviteľstvo, konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie

poľnohospodárstvo, lesníctvo, veterinárske vedy, vodné hospodárstvo

lekárske vedy, zubné lekárstvo, farmaceutické vedy, nelekárske zdravotnícke vedy

osobné služby, dopravné a poštové služby, bezpečnostné služby, obrana a vojenstvo, logistika

matematika a štatistika, informatické vedy, informačné a komunikačné technológie