verzia pre tlač poslať na email

Sprievodca výberom vysokej školy

  • Kde a čo študovať?
  • Čo mi prinesie štúdium na vybranom odbore?
Spustiť sprievodcu

HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214

Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave

Dátum vzniku školy: 10.08.2011

Župné námestie 7
811 03, Bratislava
Zobraziť univerzitu na mape

+421 2 526 228 41
info@akademiamedii.sk
http://www.akademiamedii.sk
Centrálna elektronická prihláška: http://www.prihlaskavs.sk


V súčasnosti je možné na vysokej škole "Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave" použiť centrálnu elektronickú prihlášku iba pre vytlačenie prihlášky v pdf formáte a následné zaslanie papierovej formy prihlášky na vysokú školu. Na prepojení Centrálnej elektronickej prihlášky s elektronickou prihláškou sa pracuje.

Rektor: poverený rektor prof. Mgr. art. Božidara Turzonovová, PhD.

Aktuálne z centrálneho registra študentov:
109 - študenti v dennej forme štúdia
1 - študenti v externej forme štúdia
110 - počet všetkých študentov

Informácie o absolventoch vysokých škôl
PROFIL UNIVERZITY
NAJBLIŽŠIE TERMÍNY

Nápad založiť súkromnú mediálnu školu sa zrodil na pôde Slovenského syndikátu novinárov v lete 2006. Už o rok získala AKADÉMIA MÉDIÍ, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave (AM) akreditáciu pre dva bakalárske študijné programy – Mediálna komunikácia a Marketingová komunikácia. Prvým študentom otvorila brány po udelení štátneho súhlasu v októbri 2011. Postupne pribudla akreditácia v magisterskom študijnom programe Mediálne štúdiá a rovnako právo vykonávať rigorózne konanie. V súčasnosti je možné na škole získať tituly Bc., Mgr. a PhDr.

Študijné programy a obsah predmetov boli vždy vytvárané a vyučované nielen významnými akademickými osobnosťami z oblasti mediálneho výskumu, ale aj uznávanými odborníkmi z praxe. V júni 2016 vstúpil do AM renomovaný strategický investor, čo predznamenalo novú etapu vo fungovaní školy – svieže nápady, budovanie špičkového technického zázemia ako i presídlenie do reprezentatívnych priestorov na Zámockej 34 v Bratislave. 

Na škole vyučujú tí najlepší - napríklad prof. Dr. Andrey Rikhter, Dr. Sc., prof. PhDr. Samuel Brečka, PhD., prof. Mgr. art. Božiadara Turzonovová, PhD., prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD., prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD., doc. PhDr. Eva Chudinová, PhD. a mnohí ďaľší ...

Študenti robia vlastný internetový magazín AM Report, robia vlastné príspevky s modernou televíznou technikou, pracujú na kampaniach pre partnerov školy.

Viac na www.akademiamedii.sk.

 

Zodpovednosť za obsah: Ingrid Horňáková (hornakova@akademiamedii.sk)
Posledná aktualizácia: 06.03.2017 07:16

Upozorniť na neaktuálne údaje

Pokiaľ máte záujem o automatické preberanie obsahu z portálu v podobe výmenných formátov XML, kontaktujte nás na portalvs@portalvs.sk