verzia pre tlač poslať na email

Sprievodca výberom vysokej školy

  • Kde a čo študovať?
  • Čo mi prinesie štúdium na vybranom odbore?
Spustiť sprievodcu

HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214

Akadémia Policajného zboru v Bratislave

Akadémia Policajného zboru v Bratislave (ďalej len „Akadémia PZ“) je štátna vysoká škola univerzitného typu, zabezpečujúca vzdelávanie a výchovu najmä príslušníkov Policajného zboru a ďalších bezpečnostných služieb. Akadémia PZ bola zriadená zákonným opatrením Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 15. júna 1992 č. 370.

Činnosť Akadémie PZ sa začala otvorením akademického roka 1992/93 dňa 1. októbra 1992. Právne postavenie Akadémie PZ vychádza zo zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vyberte si študijný program

Termíny na podávanie prihlášok

1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň
Dátum vzniku školy: 01.10.1992

Sklabinská č. 1
835 17, Bratislava 35
Zobraziť univerzitu na mape

09610 57 444, 09610 57 445
09610 59 054
helena.vanharova@minv.sk
http://www.akademiapz.sk

Elektronická prihláška VŠ: https://82.119.102.195/eprihlaska

Centrálna elektronická prihláška: http://www.prihlaskavs.sk


"Akadémia Policajného zboru v Bratislave" v súčasnosti preberá do svojho akademického informačného systému elektronicky podané prihlášky zo systému centrálnej elektronickej prihlášky.

Rektor: doc. JUDr. Lucia KURILOVSKÁ, PhD.

Aktuálne z centrálneho registra študentov:
567 - študenti v dennej forme štúdia
588 - študenti v externej forme štúdia
1,155 - počet všetkých študentov

Informácie o absolventoch vysokých škôl
PROFIL UNIVERZITY
NAJBLIŽŠIE TERMÍNY

Poslaním Akadémie PZ je pripravovať vysokoškolsky kvalifikovaných a profesionálne zdatných odborníkov pre útvary Policajného zboru, odborné pracoviská Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ďalších štátnych a neštátnych bezpečnostných služieb; zabezpečovať ďalšie vzdelávanie, rozvíjať vedecké poznanie vo vedných a študijných odboroch, uskutočňovať vedeckú výchovu formou doktorandského štúdia, rigorózneho, habilitačného a inauguračného konania.

Fotogaléria


 

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Martin Mišota (Martin.Misota@minv.sk)
Posledná aktualizácia: 22.11.2016 13:56

Upozorniť na neaktuálne údaje

Pokiaľ máte záujem o automatické preberanie obsahu z portálu v podobe výmenných formátov XML, kontaktujte nás na portalvs@portalvs.sk