verzia pre tlač poslať na email

Sprievodca výberom vysokej školy

  • Kde a čo študovať?
  • Čo mi prinesie štúdium na vybranom odbore?
Spustiť sprievodcu

HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Akadémia umení v Banskej Bystrici pozostáva z troch fakúlt, z ktorých najstaršia je Fakulta múzických umení. Bola založená pri vzniku Akadémie umení v roku 1997. Najmladšou fakultou je Fakulta dramatických umení, ktorá bola založená v roku 1999.

Vyberte si fakultu

Dátum vzniku školy: 01.07.1997

ul. Jána Kollára 22
974 01, Banská Bystrica
Zobraziť univerzitu na mape

+421 48 4320 111
+421 48 4320 109
rektor@aku.sk
http://www.aku.sk

Elektronická prihláška VŠ: https://e-prihlaska.aku.sk/ais/eprihlas/#/home

Centrálna elektronická prihláška: http://www.prihlaskavs.sk


V súčasnosti je možné na vysokej škole "Akadémia umení v Banskej Bystrici" použiť centrálnu elektronickú prihlášku iba pre vytlačenie prihlášky v pdf formáte a následné zaslanie papierovej formy prihlášky na vysokú školu. Na prepojení Centrálnej elektronickej prihlášky s elektronickou prihláškou sa pracuje.

Rektor: prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi - štatutár

Aktuálne z centrálneho registra študentov:
521 - študenti v dennej forme štúdia
29 - študenti v externej forme štúdia
550 - počet všetkých študentov

Informácie o absolventoch vysokých škôl
PROFIL UNIVERZITY
NAJBLIŽŠIE TERMÍNY

Akadémia umení v Banskej Bystrici je univerzitná verejná vysoká škola s umeleckým zameraním. Poslaním akadémie je rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť a tvorivosť v človeku a prispievať k  rozvoju vzdelanosti, vedy a kultúry. Hlavnou úlohou akadémie pri napĺňaní poslania je poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a tvorivá umelecká činnosť v oblasti hudobného, výtvarného, divadelného, filmového umenia a multimédií v troch stupňoch vysokoškolského štúdia.

 

Zodpovednosť za obsah: prof. Ľudovít Hološka, akademický maliar (ludovit.holoska@aku.sk)
Posledná aktualizácia: 26.09.2013 11:02

Upozorniť na neaktuálne údaje

Pokiaľ máte záujem o automatické preberanie obsahu z portálu v podobe výmenných formátov XML, kontaktujte nás na portalvs@portalvs.sk