verzia pre tlač poslať na email

Sprievodca výberom vysokej školy

  • Kde a čo študovať?
  • Čo mi prinesie štúdium na vybranom odbore?
Spustiť sprievodcu

HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica je vzdelávacou  inštitúciou v oblasti hudby a v blízkej budúcnosti viacerých druhov umenia.

Vyberte si študijný program

Termíny na podávanie prihlášok

1. stupeň 2. stupeň
Dátum vzniku školy: 19.01.2011

Botanická 2
969 01, Banská Štiavnica
Zobraziť univerzitu na mape

045/2901206; 0905 520508
info@huaja.org
http://www.huaja.org
Centrálna elektronická prihláška: http://www.prihlaskavs.sk


Rektor: prof. PhDr. Egon Krák, ArtD.

Aktuálne z centrálneho registra študentov:
30 - študenti v dennej forme štúdia
4 - študenti v externej forme štúdia
34 - počet všetkých študentov

Informácie o absolventoch vysokých škôl
PROFIL UNIVERZITY
NAJBLIŽŠIE TERMÍNY

Na základe udelenia štátneho súhlasu na pôsobenie ako súkromná vysoká škola (Uznesenie vlády SR č. 29 zo dňa 19. januára 2011) a priznaných práv o akreditovaných programoch ministrom MŠ SR  poskytujeme od akademického roka 2011/2012 dva bakalárske programy v dennej a externej forme v odbore 2.2.3 Hudobné umenie a od akademického roku 2013/2014 aj dva magisterské študijné programy:

Bakalárske študijné programy:

1. Hudobná interpretácia a teória

2. Hudobná tvorba a teória

Magisterské študijné programy:

1. Hudobná teória a interpretácia

2. Hudobná teória a tvorba

Fotogaléria


 

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Jana Valašťanová (janavalastanova@yahoo.com)
Posledná aktualizácia: 18.03.2015 13:54

Upozorniť na neaktuálne údaje

Pokiaľ máte záujem o automatické preberanie obsahu z portálu v podobe výmenných formátov XML, kontaktujte nás na portalvs@portalvs.sk