verzia pre tlač poslať na email

Sprievodca výberom vysokej školy

  • Kde a čo študovať?
  • Čo mi prinesie štúdium na vybranom odbore?
Spustiť sprievodcu

HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

Dátum vzniku školy: 30.11.2005

Kráľovská 386/11
909 01, Skalica
Zobraziť univerzitu na mape

034/6965215
034/6647063
info@sevs.sk
http://www.sevs.sk

Elektronická prihláška VŠ: https://e-prihlaska.sevs.sk/ais/eprihlas/#/home

Centrálna elektronická prihláška: http://www.prihlaskavs.sk


V súčasnosti je možné na vysokej škole "Stredoeurópska vysoká škola v Skalici" použiť centrálnu elektronickú prihlášku iba pre vytlačenie prihlášky v pdf formáte a následné zaslanie papierovej formy prihlášky na vysokú školu. Na prepojení Centrálnej elektronickej prihlášky s elektronickou prihláškou sa pracuje.

Rektor: doc. RNDr. Ing. Jozef Minďaš, PhD.

Aktuálne z centrálneho registra študentov:
117 - študenti v dennej forme štúdia
655 - študenti v externej forme štúdia
772 - počet všetkých študentov

Informácie o absolventoch vysokých škôl
PROFIL UNIVERZITY
NAJBLIŽŠIE TERMÍNY

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici ponúka svojim študentom kvalifikovaný vzdelávací proces, učebne s najmodernejším technologických vybavením, absolvovanie vybraných predmetov v anglickom jazyku, realizáciu zahraničných študijných pobytov v rámci programu Erasmus+ a tiež jazykovú a praktickú certifikáciu. Vzdelávacie, vedeckovýskumné a kvalifikačné procesy sú na SEVŠ realizované v úzkej medzinárodnej spolupráci so zahraničnými univerzitami zo západnej aj východnej Európy. Vďaka unikátnej telemostovej technológii, ktorá umožňuje vysielanie prednášok vo viacerých krajinách súčasne, ponúka SEVŠ získanie vedomostí a skúseností na medzinárodnej úrovni.

 

Zodpovednosť za obsah: Ing. Katarína Šedivá (k.sediva@sevs.sk)
Posledná aktualizácia: 21.03.2017 11:34

Upozorniť na neaktuálne údaje

Pokiaľ máte záujem o automatické preberanie obsahu z portálu v podobe výmenných formátov XML, kontaktujte nás na portalvs@portalvs.sk