verzia pre tlač poslať na email

Sprievodca výberom vysokej školy

  • Kde a čo študovať?
  • Čo mi prinesie štúdium na vybranom odbore?
Spustiť sprievodcu

HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214

Technická univerzita vo Zvolene

Technická univerzia vo Zvolene je v súčasnosti stabilizovaná a v najdôležitejších ukazovateľoch úspešná významná a vzdelávacia inštitúcia.  V roku 2014 sa po prvý krát v histórii objavila v hodnotení vedeckovýskumných inštitúcií SCImago Institutions Rankings. Jej umiestnenie predstavuje 8. poradie v rebríčku slovenských univerzít.

Vyberte si fakultu

Vyberte si študijný program

Termíny na podávanie prihlášok

1. stupeň 2. stupeň
Dátum vzniku školy: 25.04.1946

Ul. T. G. Masaryka 24
960 53, Zvolen
Zobraziť univerzitu na mape

045/5206 106
045/5330 027
rpp@tuzvo.sk
http://www.tuzvo.sk

Elektronická prihláška VŠ: http://is.tuzvo.sk/prihlaska/?lang=sk

Centrálna elektronická prihláška: http://www.prihlaskavs.sk


V súčasnosti je možné na vysokej škole "Technická univerzita vo Zvolene" použiť centrálnu elektronickú prihlášku iba pre vytlačenie prihlášky v pdf formáte a následné zaslanie papierovej formy prihlášky na vysokú školu. Na prepojení Centrálnej elektronickej prihlášky s elektronickou prihláškou sa pracuje.

Rektor: Prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.

Aktuálne z centrálneho registra študentov:
2,377 - študenti v dennej forme štúdia
657 - študenti v externej forme štúdia
3,034 - počet všetkých študentov

Informácie o absolventoch vysokých škôl
PROFIL UNIVERZITY
NAJBLIŽŠIE TERMÍNY

Technická univerzita vo Zvolene  je jedinečnou inštitúciou zameranou ťažiskovo na komplex les - drevo - ekológia a environment - výrobná a environmentálna technika - obnoviteľné zdroje s primeraným rozšírením pôsobenia do príbuzných a aplikačných oblastí, ktorými sú  najmä prírodné a technické vedy, ekonómia, manažment a umenie.

 

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Jarmila Šarinová (sarinova@tuzvo.sk)
Posledná aktualizácia: 02.04.2015 13:17

Upozorniť na neaktuálne údaje

Pokiaľ máte záujem o automatické preberanie obsahu z portálu v podobe výmenných formátov XML, kontaktujte nás na portalvs@portalvs.sk