verzia pre tlač poslať na email

Sprievodca výberom vysokej školy

  • Kde a čo študovať?
  • Čo mi prinesie štúdium na vybranom odbore?
Spustiť sprievodcu

HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Dátum vzniku školy: 01.07.1997

Študentská 2
911 50, Trenčín
Zobraziť univerzitu na mape

032/7400 101, 032/7400 184
barbora.sedikova@tnuni.sk
http://www.tnuni.sk

Elektronická prihláška VŠ: https://e-prihlaska.tnuni.sk/

Centrálna elektronická prihláška: http://www.prihlaskavs.sk


V súčasnosti je možné na vysokej škole "Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne" použiť centrálnu elektronickú prihlášku iba pre vytlačenie prihlášky v pdf formáte a následné zaslanie papierovej formy prihlášky na vysokú školu. Na prepojení Centrálnej elektronickej prihlášky s elektronickou prihláškou sa pracuje.

Rektor: doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.

Aktuálne z centrálneho registra študentov:
1,651 - študenti v dennej forme štúdia
661 - študenti v externej forme štúdia
2,312 - počet všetkých študentov

Informácie o absolventoch vysokých škôl
PROFIL UNIVERZITY
NAJBLIŽŠIE TERMÍNY

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne bola založená v roku 1997 rozhodnutím Národnej rady SR Zákonom o zriadení Trenčianskej univerzity ako štátna vysoká škola a patrí medzi najmladšie univerzity v Slovenskej republike.

Jej súčasťami sú: Fakulta špeciálnej techniky, Fakulta priemyselných technológií, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, Fakulta zdravotníctva a Katedra politológie. Neoddeliteľnou súčasťou je taktiež celouniverzitné pracovisko Vitrum Laugaricio (VILA), špičkové výskumné a vývojové pracovisko, ktoré v oblasti materiálového výskumu vytvára multifunkčný priestor pre spájanie výskumných aktivít našich vedcov, regionálnych firiem, študentov i absolventov v nadväznosti na ich podnikateľské aktivity, prax a zvyšovanie konkurencieschopnosti.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa od svojho vzniku profiluje ako výskumná a vzdelávacia ustanovizeň a patrí k univerzitám o absolventov ktorých je záujem nielen doma, ale aj v zahraničí. V oblasti vzdelávania pokračujeme vo vychovávaní odborníkov v študijných odboroch, z ktorých mnohé sú na Slovensku jedinečné. Základnými hodnotami univerzity sú kvalitné vzdelanie, profesionalita, atraktivita a inovácie, ktorými univerzita aj naďalej upevňuje svoj status s cieľom konkurovať v stredoeurópskom edukačnom priestore. Našim študentom ponúkame okrem kvalitného vzdelania aj spojenie štúdia s praxou, čím garantujeme flexibilitu a uplatniteľnosť na trhu práce.

Naši študenti sa zapájajú aj do vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti a dosahujú úspechy na slovenských a medzinárodných súťažiach, čím vytvárame podmienky a motivujeme ich tak, aby svoj talent mohli aj naďalej rozvíjať. Na pôde univerzity v priestore študentského centra majú študenti priestor aj na realizáciu neformálnych prednášok, na ktoré sú pozývaní úspešní absolventi, mladí podnikatelia, čím si naši študenti dotvárajú obraz o svojom budúcom povolaní.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne bude naďalej upevňovať svoje postavenie v medzinárodnom priestore poskytovateľov univerzitného vzdelávania a naďalej bude rozvíjať medzinárodné aktivity a spoluprácu s partnermi v zahraničí na čo najvyššej úrovni.

Fotogaléria


 

Zodpovednosť za obsah: Ing. Slavomír Beznák (slavomir.beznak@tnuni.sk)
Posledná aktualizácia: 02.02.2017 11:16

Upozorniť na neaktuálne údaje

Pokiaľ máte záujem o automatické preberanie obsahu z portálu v podobe výmenných formátov XML, kontaktujte nás na portalvs@portalvs.sk