verzia pre tlač poslať na email

Sprievodca výberom vysokej školy

  • Kde a čo študovať?
  • Čo mi prinesie štúdium na vybranom odbore?
Spustiť sprievodcu

HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214

Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislave je najstaršia a najväčšia slovenská univerzita. Vznikla v roku 1919 a mala mimoriadny význam pre rozvoj vzdelanosti, vedy a kultúry na Slovensku. Vo svojej dobe bola prvou vysokou školou na území Slovenska, ktorá poskytovala možnosť získať najvyššie vzdelanie v slovenskom jazyku. Od svojho vzniku zaujíma popredné miesto v slovenskom systéme vysokoškolského vzdelávania a stala sa medzinárodne uznávaným centrom vedy a výskumu. Ako najkomplexnejšie vybudovaná univerzita klasického typu v Slovenskej republike si uchováva postavenie národnej univerzity.

Univerzita Komenského má trinásť fakúlt, na ktorých ročne študuje na všetkých stupňoch a formách štúdia takmer 25 000 študentov (z nich v dennej forme štúdia 21 000 študentov). Štúdium na Univerzite Komenského sa teší aj záujmu študentov zo zahraničia - UK navštevuje 2500 zahraničných študentov z viac ako 70 krajín sveta. Novoprijatí študenti si podľa svojho záujmu môžu vybrať z pestrej ponuky niekoľkých stoviek študijných programov.

Univerzita Komenského v Bratislave je tiež významnou vedeckou inštitúciou. Podieľa sa na špičkovom výskume v rôznych vedných oblastiach. Je tiež riešiteľom stoviek domácich i medzinárodných vedeckovýskumných projektov. Na univerzite pôsobí 19 špičkových vedeckých tímov (z 37 pôsobiacich na slovenských vysokých školách). Univerzita Komenského sa pravidelne umiestňuje v celosvetových rebríčkoch najlepších univerzít sveta.

Vyberte si fakultu

Dátum vzniku školy: 27.06.1919

Šafárikovo nám. 6
818 06, Bratislava
Zobraziť univerzitu na mape

(02) 592 44 986
(02) 592 44 215
infocentrum@uniba.sk
http://www.uniba.sk

Elektronická prihláška VŠ: https://e-prihlaska.uniba.sk/ais/eprihlas/#/home


V súčasnosti je možné na vysokej škole "Univerzita Komenského v Bratislave" použiť centrálnu elektronickú prihlášku iba pre vytlačenie prihlášky v pdf formáte a následné zaslanie papierovej formy prihlášky na vysokú školu. Na prepojení Centrálnej elektronickej prihlášky s elektronickou prihláškou sa pracuje.

Rektor: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Aktuálne z centrálneho registra študentov:
20,976 - študenti v dennej forme štúdia
3,536 - študenti v externej forme štúdia
24,512 - počet všetkých študentov

Informácie o absolventoch vysokých škôl

 

Zodpovednosť za obsah: Ing. Peter Jurášek, PhD. (peter.jurasek@uniba.sk)
Posledná aktualizácia: 09.01.2017 14:41

Upozorniť na neaktuálne údaje

Pokiaľ máte záujem o automatické preberanie obsahu z portálu v podobe výmenných formátov XML, kontaktujte nás na portalvs@portalvs.sk