verzia pre tlač poslať na email

Sprievodca výberom vysokej školy

  • Kde a čo študovať?
  • Čo mi prinesie štúdium na vybranom odbore?
Spustiť sprievodcu

HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dátum vzniku školy: 31.07.1959

Trieda A. Hlinku č.1
949 74, Nitra
Zobraziť univerzitu na mape

037 / 6408 111
037 / 6408 020
ukf@ukf.sk
http://www.ukf.sk

Elektronická prihláška VŠ: https://www.ukf.sk/prijimacie-konanie/prihlasovanie-na-studium


V súčasnosti je možné na vysokej škole "Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre" použiť centrálnu elektronickú prihlášku iba pre vytlačenie prihlášky v pdf formáte a následné zaslanie papierovej formy prihlášky na vysokú školu. Na prepojení Centrálnej elektronickej prihlášky s elektronickou prihláškou sa pracuje.

Rektor: prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc.

Aktuálne z centrálneho registra študentov:
6,554 - študenti v dennej forme štúdia
1,770 - študenti v externej forme štúdia
8,324 - počet všetkých študentov

Informácie o absolventoch vysokých škôl
PROFIL UNIVERZITY
NAJBLIŽŠIE TERMÍNY

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (UKF) je vrcholnou vzdelávacou, vedeckou a umeleckou ustanovizňou a nesie meno významnej osobnosti v histórii Nitry i Slovenska - Konštantína Filozofa (svätého Cyrila, 827-869). Nastúpila na cestu rozvíjania cyrilometodskej tradície, šírenia vzdelanosti, humanizmu, demokracie a tolerancie. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre sa modifikuje ako moderná európska univerzita, v ktorej dominuje veda, duchovná kvalita, vysoká odbornosť, pedagogické majstrovstvo, široká komunikatívnosť vo vnútri i so svetom, rozsiahla ponuka študijných programov (bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia), flexibilnosť, inovatívnosť a rôznorodosť študijných programov. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre okrem prípravy pedagógov pre základné a stredné školy, v oblasti neučiteľských odborov pripravuje budúcich sociálnych pracovníkov, odborníkov pre kultúrne zariadenia, politológov, katechétov, žurnalistov, archeológov, historikov, muzeológov, biológov, environmentalistov, matematikov, fyzikov, informatikov, psychológov, gemológov a podobne.

Fotogaléria


 

Zodpovednosť za obsah: PaedDr. Ladislav Baráth, PhD. (lbarath@ukf.sk)
Posledná aktualizácia: 11.11.2016 11:57

Upozorniť na neaktuálne údaje

Pokiaľ máte záujem o automatické preberanie obsahu z portálu v podobe výmenných formátov XML, kontaktujte nás na portalvs@portalvs.sk