verzia pre tlač poslať na email

Sprievodca výberom vysokej školy

  • Kde a čo študovať?
  • Čo mi prinesie štúdium na vybranom odbore?
Spustiť sprievodcu

HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Vyberte si študijný program

Termíny na podávanie prihlášok

1. stupeň 2. stupeň spojený 1. a 2. stupeň
Dátum vzniku školy: 16.12.1949

Komenského 73
041 81, Košice
Zobraziť univerzitu na mape

0915 984 003, 0915 984 722
055/ 298 1132
studijne@uvlf.sk
http://www.uvlf.sk

Elektronická prihláška VŠ: https://e-prihlaska.uvlf.sk/ais/eprihlas/#/home

Centrálna elektronická prihláška: http://www.prihlaskavs.sk


V súčasnosti je možné na vysokej škole "Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach" použiť centrálnu elektronickú prihlášku iba pre vytlačenie prihlášky v pdf formáte a následné zaslanie papierovej formy prihlášky na vysokú školu. Na prepojení Centrálnej elektronickej prihlášky s elektronickou prihláškou sa pracuje.

Rektor: prof. MVDr. Jana Mojžišová,PhD.

Aktuálne z centrálneho registra študentov:
1,973 - študenti v dennej forme štúdia
77 - študenti v externej forme štúdia
2,050 - počet všetkých študentov

Informácie o absolventoch vysokých škôl
PROFIL UNIVERZITY
NAJBLIŽŠIE TERMÍNY

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF)  v  Košiciach bola založená a svoju činnosť začala v akademickom roku 1949/1950. UVLF v  Košiciach je jedinou vysokou školou svojho druhu na Slovensku. UVLF bola evalvovaná odbornou komisiu Európskeho spoločenstva v  roku 1997 a reevalvovaná v roku 2005. Ako prvá zo slovenských vysokých škôl prešla úspešne komplexnou akreditáciou a bola zaradená medzi univerzitné vysoké školy. Poskytuje vzdelanie v prvom, druhom, spojenom 1.  a 2. a  treťom  stupni vysokoškolského vzdelania.

Fotogaléria


 

Zodpovednosť za obsah: Ing. Renáta Božíková (renata.bozikova@uvlf.sk)
Posledná aktualizácia: 16.03.2017 07:37

Upozorniť na neaktuálne údaje

Pokiaľ máte záujem o automatické preberanie obsahu z portálu v podobe výmenných formátov XML, kontaktujte nás na portalvs@portalvs.sk