verzia pre tlač poslať na email

Sprievodca výberom vysokej školy

  • Kde a čo študovať?
  • Čo mi prinesie štúdium na vybranom odbore?
Spustiť sprievodcu

HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Dátum vzniku školy: 07.06.2006

Kukučínova 17
040 01, Košice
Zobraziť univerzitu na mape

055/7201071, školské odd.:055 / 7274321,22
055/7201071
info@vsbm.sk
http://www.vsbm.sk

Elektronická prihláška VŠ: https://prihlaskavs.sk

Centrálna elektronická prihláška: http://www.prihlaskavs.sk


"Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach" v súčasnosti preberá do svojho akademického informačného systému elektronicky podané prihlášky zo systému centrálnej elektronickej prihlášky.

Rektor: prof. Ing. Pavel Nečas, PhD. MBA (poverený funkciou rektora)

Aktuálne z centrálneho registra študentov:
482 - študenti v dennej forme štúdia
787 - študenti v externej forme štúdia
1,269 - počet všetkých študentov

Informácie o absolventoch vysokých škôl
PROFIL UNIVERZITY
NAJBLIŽŠIE TERMÍNY

VŠBM v Košiciach sa venuje vysokoškolskému vzdelávaniu odborníkov v širokom meradle s koncentráciou na poznatky z oblasti práva, bezpečnostných vied, ekonomiky, technických vied, logistiky, environmentalistiky a iných oblastí. Široké spektrum vyučovaných predmetov dáva absolventovi základy poznania nevyhnutné pre reálne zhodnotenie každodenných požiadaviek kladených na manažéra v praxi a správne rozhodnutie s dôrazom na aspekty bezpečnosti.

Fotogaléria


 

Zodpovednosť za obsah: Ing. Peter Lošonczi, PhD. (peter.losonczi@vsbm.sk)
Posledná aktualizácia: 27.09.2016 12:38

Upozorniť na neaktuálne údaje

Pokiaľ máte záujem o automatické preberanie obsahu z portálu v podobe výmenných formátov XML, kontaktujte nás na portalvs@portalvs.sk