verzia pre tlač poslať na email

Sprievodca výberom vysokej školy

  • Kde a čo študovať?
  • Čo mi prinesie štúdium na vybranom odbore?
Spustiť sprievodcu

HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214

Vysoká škola Danubius

Dátum vzniku školy: 31.05.2005

Fučíkova 269
925 21, Sládkovičovo
Zobraziť univerzitu na mape

00421/31/7732811
info@vsdanubius.sk
http://www.vsdanubius.sk

Elektronická prihláška VŠ: https://e-prihlaska.vsdanubius.sk/ais/start.do


V súčasnosti je možné na vysokej škole "Vysoká škola Danubius" použiť centrálnu elektronickú prihlášku iba pre vytlačenie prihlášky v pdf formáte a následné zaslanie papierovej formy prihlášky na vysokú školu. Na prepojení Centrálnej elektronickej prihlášky s elektronickou prihláškou sa pracuje.

Rektor: Prof. JUDr. Stanislav Mráz, CSc.

Aktuálne z centrálneho registra študentov:
175 - študenti v dennej forme štúdia
1,134 - študenti v externej forme štúdia
1,309 - počet všetkých študentov

Informácie o absolventoch vysokých škôl
PROFIL UNIVERZITY
NAJBLIŽŠIE TERMÍNY

V súčasnosti má tri fakulty – právnickú fakultu, fakultu sociálnych štúdií a fakultu verejnej politiky a verejnej správy.  Vysoká škola má akreditované tieto študijné odbory – právo, verejná politika a verejná správa, medzinárodné vzťahy a sociálna práca.

Našou filozofiou je poskytovať študentom kvalitné vzdelávanie na štandardnej európskej úrovni, lebo si uvedomujeme, že v súčasnosti je finančná situácia našej mládeže zložitá a mnohým vo vzdelávaní často bránia práve enormné náklady spojené s platením ubytovania a stravného mimo svojho rodinného zázemia. Súčasné výdobytky vedy a techniky už v plnej miere umožňujú, aby mládež nemusela odchádzať za štúdiom stovky kilometrov a na vysokej úrovni získavala vzdelanie prostredníctvom e-learningového, dištančného a externého štúdia, prípadne prostredníctvom konzultačného strediska vo Vrútkach.

O vysokej úrovni vzdelávania na VŠD svedčí aj celý rad možností štúdia v zahraničí, prostredníctvom štipendijných programov ako napríklad Erasmus+ a Ceepus. Naša škola má širokú medzinárodnú spoluprácu a pripravuje aj možnosť získania dvojitých diplomov v zahraničí a v rámci poskytovaných študijných odborov má tak v rámci bakalárskeho ako aj magisterského štúdia neobmedzené práva v rámci akreditácie vysokých škôl. Samozrejmosťou je vydávanie dvojjazyčného diplomu pre lepšie uplatnenie našich absolventov v zahraničí.

VŠD je vysokou školou, kde sa v plnej miere akceptuje kolegiálny, a vysoko profesionálny prístup. Vo vzdelávacom procese  sa uplatňujú najmodernejšie vyučovacie metódy, ktoré sú podporované súčasnými výdobytkami vedy a techniky. Náš pedagogický a akademický tím pracovníkov je dostatočne skúsený a preverený prácou na mnohých slovenských, ale aj zahraničných vzdelávacích inštitúciách.

 

Zodpovednosť za obsah: PhDr. Ján Lipták (liptak11@centrum.sk)
Posledná aktualizácia: 20.08.2014 07:48

Upozorniť na neaktuálne údaje

Pokiaľ máte záujem o automatické preberanie obsahu z portálu v podobe výmenných formátov XML, kontaktujte nás na portalvs@portalvs.sk