verzia pre tlač poslať na email

Sprievodca výberom vysokej školy

  • Kde a čo študovať?
  • Čo mi prinesie štúdium na vybranom odbore?
Spustiť sprievodcu

HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne

Vysoká škola manažmentu | City University of Seattle programs je prvou súkromnou vysokou školou na Slovensku s dlhoročnou tradíciou ponuky kvalitného vzdelávania v odbore manažmentu a to ako v slovenskom, tak v anglickom jazyku. Študijné programy v slovenskom jazyku sú plne akreditované Akreditačnou komisiou, poradným orgánom vlády SR a práva uskutočňovať študijné programy boli udelené škole formou dekrétov ministra školstva SR. Študijné programy v anglickom jazyku sú akreditované Northwest Commission on Colleges and Universities (NWCCU).

Škola realizuje všetky svoje ponúkané programy v Trenčíne (Bezručova 64) a v Bratislave (Panónska cesta 17).

Vyberte si miesto štúdia

Vyberte si študijný program

Termíny na podávanie prihlášok

1. stupeň
Dátum vzniku školy: 01.12.1999

Bezručova 64
911 01, Trenčín
Zobraziť univerzitu na mape

032/6529 337
032/6529 337
trencin@vsm.sk
http://www.vsm.sk

Elektronická prihláška VŠ: http://www.vsm.sk/svk/uchadzaci/prihlaska.html

Centrálna elektronická prihláška: http://www.prihlaskavs.sk


"Vysoká škola manažmentu v Trenčíne" v súčasnosti preberá do svojho akademického informačného systému elektronicky podané prihlášky zo systému centrálnej elektronickej prihlášky.

Rektor: prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.

Aktuálne z centrálneho registra študentov:
949 - študenti v dennej forme štúdia
720 - študenti v externej forme štúdia
1,669 - počet všetkých študentov

Informácie o absolventoch vysokých škôl
PROFIL UNIVERZITY
NAJBLIŽŠIE TERMÍNY

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne (VŠM) bola zriadená zákonom NR SR č. 286/1999 Zb. ako prvá neštátna vysoká škola k 1.12.1999. Zriaďovateľom VŠM je City University of Seattle. VŠM je bezfakultnou vysokou školou a svojimi vzdelávacími programami nadväzuje na tradíciu poskytovania kvalitného obchodného vzdelania americkej City University of Seattle so sídlom v Bellevue, štát Washington, USA. Bakalárske a magisterské štúdium podnikového a znalostného manažmentu a doktorandské štúdium znalostného manažmentu na VŠM sú akreditovanými študijnými programami. VŠM je súčasťou siete vysokých škôl na Slovensku a má zastúpenie v Slovenskej rektorskej konferencii, Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl. VŠM ako prvá súkromná vysoká škola získala v roku 2007 prestížne hodnotenie Európskej asociácie univerzít (European University Association).

City University of Seattle (CityU) na Slovensku je pobočkou neštátnej City University of Seattle, so sídlom v štáte Washington, USA, pričom predstvuje najväčšiu pobočku City University of Seattle mimo americký kontinent. City University of Seattle je akreditovaná Northwest Commission on Colleges and Universities (NWCCU), pričom v roku 1992 bola americká akreditácia rozšírená aj pre pobočky školy na Slovensku. NWCCU počas svojich návštev Slovenska potvrdila akreditáciu City University of Seattle pre programy na Slovensku. City University of Seattle pokračuje v zmluvnej spolupráci s Vysokou školou manažmentu pri rozvoji jej vzdelávacích programov, zabezpečovaní zahraničných študijných stáží, výmene pedagógov, v realizácii spoločných vedecko-výskumných projektov a konferencií.

Fotogaléria


 

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Silvia Karais (skarais@vsm.sk)
Posledná aktualizácia: 09.11.2016 08:40

Upozorniť na neaktuálne údaje

Pokiaľ máte záujem o automatické preberanie obsahu z portálu v podobe výmenných formátov XML, kontaktujte nás na portalvs@portalvs.sk