verzia pre tlač poslať na email

Sprievodca výberom vysokej školy

  • Kde a čo študovať?
  • Čo mi prinesie štúdium na vybranom odbore?
Spustiť sprievodcu

HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove (ďalej len „VŠMP ISM“ alebo „vysoká škola“) je súkromnou neuniverzitnou vysokou školou. Cestou ponuky kvalitných, relevantných, atraktívnych a flexibilných študijných programov vytvára v Prešove vzdelávaciu inštitúciu pre objavovanie internacionálnej a interdisciplinárnej dimenzie podnikania. Štúdium na jednej z najlepších obchodných škôl na Slovensku - to je jeden z dôvodov prečo študovať na vysokej škole medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Vyberte si študijný program

Termíny na podávanie prihlášok

1. stupeň 2. stupeň
Dátum vzniku školy: 24.08.2005

Duchnovičovo námestie 1
080 01, Prešov
Zobraziť univerzitu na mape

051/758 1797
studijne@ismpo.sk
http://www.ismpo.sk

Elektronická prihláška VŠ: http://www.ismpo.sk/externe-studium/prijimacie-konanie/

Centrálna elektronická prihláška: http://www.prihlaskavs.sk


V súčasnosti je možné na vysokej škole "Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove" použiť centrálnu elektronickú prihlášku iba pre vytlačenie prihlášky v pdf formáte a následné zaslanie papierovej formy prihlášky na vysokú školu. Na prepojení Centrálnej elektronickej prihlášky s elektronickou prihláškou sa pracuje.

Rektor: Dr.h.c. doc. ThDr. PaedDr. Marek Storoška, PhD.

Aktuálne z centrálneho registra študentov:
307 - študenti v dennej forme štúdia
230 - študenti v externej forme štúdia
537 - počet všetkých študentov

Informácie o absolventoch vysokých škôl
PROFIL UNIVERZITY
NAJBLIŽŠIE TERMÍNY

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove (ďalej len „VŠMP ISM“ alebo „vysoká škola“) je súkromnou neuniverzitnou vysokou školou. Poslaním vysokej školy je rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro a tvorivosť v človeku, rozvíjať poznanie na základe tvorivého vedeckého bádania v oblasti ekonómie, ekonomiky a spoločenských vied a prispievať k rozvoju vzdelanosti, vedy, kultúry a zdravia pre blaho celej spoločnosti.

 

Zodpovednosť za obsah: PhDr. Bibiána Arvayová (sekretariatrektora@ismpo.sk)
Posledná aktualizácia: 09.11.2016 09:47

Upozorniť na neaktuálne údaje

Pokiaľ máte záujem o automatické preberanie obsahu z portálu v podobe výmenných formátov XML, kontaktujte nás na portalvs@portalvs.sk