verzia pre tlač poslať na email

Sprievodca výberom vysokej školy

  • Kde a čo študovať?
  • Čo mi prinesie štúdium na vybranom odbore?
Spustiť sprievodcu

HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214

Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Dátum vzniku školy: 09.06.1949

Ventúrska ul. 3
813 01, Bratislava
Zobraziť univerzitu na mape

02/5443 2172
02/5930 1421
rektorat@vsmu.sk
http://www.vsmu.sk

Elektronická prihláška VŠ: https://e-prihlaska.vsmu.sk/ais/eprihlas/#/home


V súčasnosti je možné na vysokej škole "Vysoká škola múzických umení v Bratislave" použiť centrálnu elektronickú prihlášku iba pre vytlačenie prihlášky v pdf formáte a následné zaslanie papierovej formy prihlášky na vysokú školu. Na prepojení Centrálnej elektronickej prihlášky s elektronickou prihláškou sa pracuje.

Rektor: doc. Mgr. art. Mária Heinzová, ArtD.

Aktuálne z centrálneho registra študentov:
987 - študenti v dennej forme štúdia
34 - študenti v externej forme štúdia
1,021 - počet všetkých študentov

Informácie o absolventoch vysokých škôl
PROFIL UNIVERZITY
NAJBLIŽŠIE TERMÍNY

VŠMU je najvyššou akreditovanou vzdelávacou, umeleckou, vedeckou a výskumnou inštitúciou v oblasti divadelného, hudobného, tanečného a filmového umenia na Slovensku. Pripravuje tvorivé osobnosti pre divadelné a hudobné scény, rozhlas, televíziu, film, ako aj kvalitných pedagógov a umeleckých teoretikov a kritikov. Pôsobia na nej mnohí významní slovenskí umelci a teoretici. Je verejnou vysokou školou. Má tri fakulty: Hudobná a tanečná fakulta, Divadelná fakulta, Filmová a televízna fakulta. VŠMU udžiava a rozvíja kontakty so vydelávacími a kultúrnymi inštitúciami v zahraničí. Má bilaterálne dohody o vzájomnej spolupráci s mnohými inštitúciami v Európskej únii, ktoré umožňujú mobilitu študentov a pedagógov, najmä v rámci programu ERASMUS. VŠMU je členom viacerých medzinárodných asociácií ako napríklad ELIA (European League of Institutes of the Arts), ESTA (European String Teachers Association), TECOM ITI (Theatre Education and Training Committee /  International Theatre Institute), AICT (International Association of Theatre Critics), AITU (International University Theatre Association), UNIMA (Union International de la Marionnette).

Každá fakulta VŠMU pravidelne usporadúva svoj medzinárodný festival. HTF - festival Orfeus, DF - festival Projekt Istropolitana, FTF - festival Áčko.

 

Zodpovednosť za obsah: Mgr. art. Martin Čuvaj, ArtD. (cuvaj@vsmu.sk)
Posledná aktualizácia: 26.10.2015 23:39

Upozorniť na neaktuálne údaje

Pokiaľ máte záujem o automatické preberanie obsahu z portálu v podobe výmenných formátov XML, kontaktujte nás na portalvs@portalvs.sk