verzia pre tlač poslať na email

Sprievodca výberom vysokej školy

  • Kde a čo študovať?
  • Čo mi prinesie štúdium na vybranom odbore?
Spustiť sprievodcu

HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (VŠVU) je modernou a dynamickou európskou školou. Výsledky práce jej študentov a pedagógov sú úspešne prezentované nielen na Slovensku, ale po celom svete. Zároveň je VŠVU plne akreditovanou vysokoškolskou inštitúciou v Slovenskej republike, ktorá poskytuje komplexné bakalárske, magisterské, aj doktorandské vzdelanie v odbore výtvarného umenia, dizajnu, architektúry a reštaurovania. Škola má aj svoj vlastný výstavný priestor – Galériu Medium, ktorá je súčasťou budovy VŠVU na Hviezdoslavovom námestí v historickom centre Bratislavy. Prezentuje nielen projekty študentov a pedagógov školy, ale aj iných domácich a zahraničných umelcov.

Vyberte si študijný program

Termíny na podávanie prihlášok

1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň
Dátum vzniku školy: 09.06.1949

Hviezdoslavovo nám.18
814 37, Bratislava
Zobraziť univerzitu na mape

02/5942 8500
02/5942 8503
studijne@vsvu.sk
http://www.vsvu.sk

Elektronická prihláška VŠ: https://e-prihlaska.vsvu.sk/ais/eprihlas/#/home

Centrálna elektronická prihláška: http://www.prihlaskavs.sk


V súčasnosti je možné na vysokej škole "Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave" použiť centrálnu elektronickú prihlášku iba pre vytlačenie prihlášky v pdf formáte a následné zaslanie papierovej formy prihlášky na vysokú školu. Na prepojení Centrálnej elektronickej prihlášky s elektronickou prihláškou sa pracuje.

Rektor: prof. Stanislav Stankoci, akad. mal.

Aktuálne z centrálneho registra študentov:
652 - študenti v dennej forme štúdia
10 - študenti v externej forme štúdia
662 - počet všetkých študentov

Informácie o absolventoch vysokých škôl
PROFIL UNIVERZITY
NAJBLIŽŠIE TERMÍNY

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave je verejnoprávna a samosprávna inštitúcia, ktorá slobodne uskutočňuje tvorivú, umeleckú, vzdelávaciu, vedeckú, výskumnú, vývojovú a kultúrnu činnosť. Vzdelávacia činnosť na VŠVU je založená na súčasnom myslení v oblasti umenia, na poznatkoch vied a na technickom zázemí pre širokú škálu umeleckých aktivít. Vzdelávacia činnosť úzko súvisí s vlastnou umeleckou tvorbou a vedeckovýskumnou činnosťou vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a študentov VŠVU, ktoré sú aktívne napojené na dianie v tejto oblasti vo svete. VŠVU sa významne podieľa na rozvoji umenia, umeleckého, umenovedného a technologického výskumu, vzdelanosti a kultúry.

 

Zodpovednosť za obsah: Ing. Sylvia Kozáková (kozakova@vsvu.sk)
Posledná aktualizácia: 29.09.2016 10:07

Upozorniť na neaktuálne údaje

Pokiaľ máte záujem o automatické preberanie obsahu z portálu v podobe výmenných formátov XML, kontaktujte nás na portalvs@portalvs.sk