verzia pre tlač poslať na email

Sprievodca výberom vysokej školy

  • Kde a čo študovať?
  • Čo mi prinesie štúdium na vybranom odbore?
Spustiť sprievodcu

HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n.o., skratka VŠZaSP, je slovenská súkromná vysoká škola so sídlom v Bratislave, ktorá bola oficiálne založená uznesením vlády SR č. 891/2003 z 24. septembra 2003. Jej zakladateľom je Vladimír Krčméry, ktorý bol jej rektorom do októbra 2013. Rektorom školy je od 31. októbra 2013 Marián Karvaj. Hlási sa k tradícii kresťanského humanizmu a kresťanskej etiky.

Teší nás Váš záujem o štúdium na našej VŠ.

V prípade otázok a nejasností neváhajte a kontaktujte  ŠTUDIJNÉ ODDELENIE.

Vyberte si miesto štúdia

Vyberte si študijný program

Termíny na podávanie prihlášok

1. stupeň 2. stupeň
Dátum vzniku školy: 24.09.2003

Palackého č. 1, P.O. Box 104
810 00, Bratislava
Zobraziť univerzitu na mape

0911 565 137
vrskova@vssvalzbety.sk
http://www.vssvalzbety.sk
Centrálna elektronická prihláška: http://www.prihlaskavs.sk


Rektor: prof. MUDr. Marián Karvaj, PhD.

Aktuálne z centrálneho registra študentov:
2,053 - študenti v dennej forme štúdia
6,260 - študenti v externej forme štúdia
8,313 - počet všetkých študentov

Informácie o absolventoch vysokých škôl

Fotogaléria


 

Zodpovednosť za obsah: Ing. Dagmar Mylbachrová (dmylbachrova@ipex.sk)
Posledná aktualizácia: 20.02.2017 19:11

Upozorniť na neaktuálne údaje

Pokiaľ máte záujem o automatické preberanie obsahu z portálu v podobe výmenných formátov XML, kontaktujte nás na portalvs@portalvs.sk